Zvanicna prezentacija Hotela Gros, Leskovac

Leskovac je grad ispunjen mnoštvom kulturno-istorijskih spomenika različitog stepena kulturnog znaãčaja iz različitih istorijskih perioda. U njemu postoji i radi više ustnova među kojima izdvajamo: Narodnu bibilioteku (osnovana 1869. godine), Narodno pozorište (1896.), Narodni muzej i Istorijski arhiv.

Pošto ga karakteriše umereno-kontinentalna klima sa veoma blagim zimama i umereno toplim letima, leskovački kraj obiluje prirodnim lepotama koje su po svojoj raznolikosti i lepoti veoma retke. Brojne planine, jezera, reke, banje, kanjoni, klisure su simboli ovog kraja.

 

Because of the climate iz Leskovac area which is mild-continental with very mild winters and not so hot summers, there are many natural beauties which are very different and rare. Numerous mountains, lakes, rivers, spas, canyons, ravines are symbols of this.

Leskovac has enormous cultural and historic heritage from the various historical periods. There is several institutions that take care about it and among them we emphasize Public Library (established 1869.), Public Theater (established 1896.) and Historic Archives.

 

SABORNA CRKVA SVETE TROJICE U LESKOVCU

Nalazi se u centru Leskovca. Građena je od 1922. do 1931. Godine. Ljupka i živopisna, a ipak monumentalna građevina. Smatra se kopijom Gračanice.

St TRINITY CATHEDRAL IN LESKOVAC

It is located in the very center of the town and it was being built from 1922 to 1931. The construction itself is very nice, vivid and monumental. It is though that this church represents the copy of church called Gracanica.
CRKVA ODŽAKLIJA U LESKOVCU

Građena je u centu Leskovca u vreme Prvog srpskog ustanka od 1805. do 1812. godine, a obnovljena 1839. Godine. Jedinstvena je po tome što u njoj postoji ozidan odžak za koji je vezana i priča o njenoj izgradnji.

CHURCH ODZAKLIJA IN LESKOVAC

It is located in the center of the town and it was being built from 1805 to 1812 and was renewed in 1839. It is specific for the built chimney which makes this church unique in the world.

CRKVA SVETOG ILIJE U LESKOVCU

Nalazi se na istočnoj strani Hisara. Podignuta je 1889. godine, a na mestu srednjevekovne bogomolje. Zvonara na gredama je veoma primitivnog izgleda i snabdevena je sa dva zvona, a živopis je rađen od 1936. do 1938. godine.

CHURDH St ELIAS IN LESKOVAC

It is located on the east side of the hill Hisar and was built in the name of celebrating 500-year-anniversary of Kosovo battle in 1889 at the place where, as it is said, middle-age place of worship is. The bell tower on the beams looks very primitive and has got two bells. Paintings were being made from 1936. to 1938.

JAŠUNJSKI MANASTIRI

Nalaze se 13 km severoistočno od Leskovca, iznad sela Jašunja. Ženski manastir Svete Bogorodice koji je digla monahinja Ksenija sa monahinjama Teofom, Martom i Marijom 1499. godine i muški Svetog Jovana Krstitelja koji je 1517. godine podigao Andronik Kanakuzen sa braćom. Manastiri se nalaze na udaljenosti jedan od drugog oko kilometer i po. To su jednobrodne građevine čiji će ikonopis zainteresovati sve ljubitelje umetnosti.

JASUNJA MONASTERIES

Up the village Jasunja, 13 km north-east from Leskovac, there are two monasteries. The women’s monastery of God’s Mother was founded by the nun Ksenija with the nuns Teofa, Marta and Marija in 1499 and the men’s monastery of St. John the Baptist, was founded by Andronik Kantakuzen with his brothers in 1517.  Monasteries are far away from each other about one and a half kilometers. These are one-ship constructions whose paintings will attract all art lovers.

SPOMENIK SLOBODE

Povodom pedesetogodišnjice oslobođenja od Turaka, 23. oktobra 1927. godine, podignut je spomenik koji je postavljen na Glavnoj pijaci u Leskovcu. Figura vojnika napravljena od bronze na granitnom postolju, rad je vajara Dragomira Arambašića i predsatvlja ratnika sa Solunskog fronta u punoj ratnoj opremi.

MONUMENT OF LIBERTY

In the name of fifty year-anniversary releasing from Turks, on 23rd October 1927, the monument was set up and placed at the main market in Leskovac. The figure of soldier was made of bronze in the granite field by sculptor Dragomir Arambasic and represents the warrior at the Salonika Expedition with the complete warrior equipment.

KUĆA BORE DIMITRIJEVIĆA PIKSLE

Podignuta je u prvoj polovini 19. veka i jedno vreme bila je sedište turskog paše. To je jednospratna zgrada građena u blakanskom stilu, čija je fasada prema ulici sa dva erkera na kozolama, a prema dvorištu sa zatvorenoom divanom. U kući Bore Dimitrijevića Piksle, sada se nalazi deo postavke Narodnog muzeja i sama kuća predstavlja rekonstrukciju gradske kuće s kraja 19. veka.

BORA DIMITRIJEVIĆ PIKSLA’S HOUSE

It was built in the first half of the 19th century and was the seat of Turkish pasha for some time. It is one-floor building made in the Balkans style, with the façade facing the street consisted of two eskers on consoles and facing the yard with the closed sofa in front of which the entrance is. Part of the National Museum exhibition is currently in Bora Dimitrijevic Piksla’s house and the house itself represents the reconstruction of the city house at the end of the 19th century.

ŠOP DJOKIĆEVA KUĆA

Nalazi se na Masarikovom trgu i stara je preko 120 godina. Rađena je u balkanskom stilu građanske arhitekture 19. veka sa prizemljem i spratom. U primezmlju je skoro bez otvora, a ulaz se nalazi ispod divanane. Podrum je veliki i zahvata veću polovinu prizemlja. Najlepše prostorije se nalaze na spratu. U najvećoj sobi tavanica je urađena u duborezu, što je vilika retkost..

SOP-DJOKIC’S HOUSE

It is located at Masarik square and is over 120 years old. It was made in the Balkans style of the architecture construction of the 19th century with the ground floor and the first floor. There is no opening in the ground floor and the entrance is beneath the divan place. The basement is large and is more than a half of the ground floor. The most beautiful premises are on the floor. In the biggest room there is engraving ceiling, which is very rare.

VLASINSKO JEZERO

Najveći i najznačajniji turistički centar juga Srbije, Vlasinsko jezero je po mnogo čemu i specifično i jedinstveno. Jedno od najvećih, najlepših i najviših jezera u Srbiji, udaljeno je od Leskovac 67 km, putem preko Crne Trave. Vlasinsko jezero se nalazi na 1213 m nadmorske visine. Njegove mikoklimatske prilike omogućavaju intenzivno celogodišnje iskorišćavanje. Primamljivi pejzaži, nepregledna šetališta, bogatstvo flore i faune, ekološki čista, netaknuta priroda sa klimom koja posebno pogoduje zdravlju, pruža neponovljiv doživlja jovog prostora. Izvanredni uslovi koji pogoduju lovnom, a posebno ribolovnom turizmu.

Veliki broj sportskih terena, pešačkih staza, prostranih šuma, potoka, izvora, prostranih livada sa lekovitim biljem, borovnicama, sa plovećim ostrvima i sa rosuljom (drosera rotundifolia) – endemskom biljkom mesojedom, mogu se naći ovde i još retko gde na našoj planeti.

VLASINA LAKE

Vlasina lake is probably one of the most important and biggest tourist centers in South Serbia and is for many reasons specific and unique. It is one of the most beautiful and highest lakes in Serbia, 67 km from Leskovac, through Crna Trava. Vlasina Lake is at 1213 m above the sea level. Attractive landscapes, endless walking areas, rich flora and fauna, ecologically clean, intact nature with the clime especially good for health offer unforgettable experience of this place. Extraordinary conditions are good for hunting especially fishing tourism, many hotels, motels, resorts some weekend and camp settlements, a great number of sports terrains walking paths, large forests, springs and wide meadows with medical herbs, blueberries, floating islands and dresser rotund folia-endemic plant carnivorous are rare and difficult to be found at other places.

CARIČIN GRAD

Nalazi se na oko 30 km zapadno od Leskovca, 7 km od Lebana, u blizini sela Prekopčelica. Caričin grad je jedan od najbogatijih i najlepših lokaliteta iz vizantijskog perioda, koji se prostire na platou od 42.000 metara kvadratnih. Osnovao ga je Justinijan Prvi u 6. veku i bio je crkveno i administrativno-upravno sedište celog severnog Ilirika. U gradu je pored profalnih objekata otkriveno i deset bazilika.

JUSTINIANA PRIMA

The location of Caricin Grad (Justiniana Prima) is 30 km west from Leskovac and 7 km from Lebane, near village Prekocelica. Caricin grad is on of the richest and most beautiful locations from Byzantium period. The centre of the town itself is located on the plateau od 42000 m2. It was founded by Justinian I in the 6th century and was religious and administrative center of the whole north Illyrian. Besides the profane objects there were ten basilicas.

KANJON REKE VUČJANKE

Protičući kroz useke, stene i litice planine Kukavice, reka Vučjanka pravi predivne kanale, slapove i “kazane”. U kanjonu dugom nekoliko kilometara ima više atraktivnih mesta za kupanje. U samom središtu kanjona reke Vučjanke, smeštena je jedna od najstarijih hidrocentrala na Balkanu. Izgradjena je 1903. godine, a i danas je u funkciji.

CANYON OF RIVER VUCJANKA

Running through narrows, rocks and cliffs of the mountain Kukavica, the river Vucjanka makes beautiful channels, waves and “caldrons”. In the canyon which is several meters long there are many attractive places for swimming. In the very centre of the river Vucjanka canyon there is a hydro-electric power plant, one of the oldest on the Balkans. It was built in 1903 and is still functional.

SIJARINSKA BANJA

Udaljena je 52 km od Leskovca i svojevrsnso je vazdušno lečilište. Nalazi se na 530 m nadmorske visine u moru zelenila koje je udaljeno od većih naselja, saobraćajnih i industrijskih centara.

Lekovite vode koristili su još drevni Rimljani, po čemu se jedan bazen zove “Rimski”. Banja ima izvore mineralne vode, temperature 32-72 stepena Celzijusa. Postoji i radioaktivno-sumporovito blato koje se koristi za primenu terapija. U Sijarinskoj Banji postoji gejzir vrele vode čiji vodeni stub dostiže visinu od 8 m, i povremeni gejzir koji eruptira svakih 10 minuta.

SIJARINSKA SPA

It is 52 km from Leskovac and is a unique air sanatorium. It is at 530 m above the sea level in the very green area far from bigger settlements, traffic and industrial centers. Medical waters were used by ancient Romans and that is how one of the pools got the name Roman.

The spa has got its mineral waters with temperatures from 32-72 Celsius degrees. There is also radioactive sulfuric mud used for applying the therapies. In Sijarinska spa there is also a hot geyser which water column reaches the height of 8m and temporary geyser erupting every 10 minutes.

BABIČKA GORA

Ova netaknuta planinska lepotica bogata je raznovrsnom divljači, a njena posebnost ogleda se i u tome što se sa njenih obronaka pruža izuzetan pogleda na Suvu planinu, tako da može predstavljati polaznu tačku za organizovanje pešačkih planinarskih tura.

SLOPES OF BABICKA GORA

This is an intact mountainous beauty full of the game and its specific is shown in a beautiful view from its slopes towards the mountain Suva planina, so that can represent the starting point for organizing hiking mountainous tours.

JEZERO BARJE

Nastalo je izgradnjom velike brane na reci Veternici, 25 km od Leskovca, na jugozapadnim padinama planine Kukavice. Jezero je dugo 9 km, a na pojedinim mestima dostiže širinu i preko 1 km. Izgradjeno je za potrebe vodosnabdevanja leskovačkog kraja, ali velike mogućnosti pruža za izletnički, lovno-ribolovni i nautički turizam.

BARJE LAKE

It was made from the water-dam of the river Veternica, 25 km from Leskovac, on southwest slopes of the mountain Kukavica. The lake is 9km long and at some parts over 1 km wide. It was made for water supplying necessities for Leskovac area and has great possibilities for resort, hunting-fishing and navigation tourism.

KUKAVICA

Prostire se na južnoj strani Leskovca, izmedju reka Južne Morave i Veternice, sa vrhom Vlainom od 1442 m nadmorske visine. Kukavica je idealno mesto za pripreme sportista, planinarenje, šetnje u prirodi i branje lekovitog bilja. Ispred vrha postoji ski staza u dužini od 600 m, širine 100 m.

KUKAVICA

It goes from the south part of Leskovac between the rivers South Morava and Veternica, with its top Vlaina at 1442 m above the sea level. Kukavica is the ideal place for sports preparations, mountaineering, hiking and picking up medical herbs. There is ski path front of the top, which is 600 m long and 100 m wide.